Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp > Publikace >

2010


Kontroly veterinární správy v restauracích již přinesly první výsledky
Datum: 14.01.2015
SVS ČR

Konkrétně v Jihomoravském kraji byla ve dvou provozovnách, při kontrolách 7. a 8. ledna, zjištěna pochybení při manipulaci se zvěřinou. V obou případech se jednalo o zacházení se zvěřinou v kůži bez povolení krajské veterinární správy. Stahování, případně škubání, ulovené volně žijící zvěře je v restauracích možné provádět pouze tehdy, pokud to povolí krajská veterinární správa poté, co si ověří, že restaurace má pro tuto rizikovou činnost vhodné podmínky.

V jednom případě dokonce provozovatel nedoložil ani původ zvěřiny, kterou měl uloženu v mrazicím boxu. Jedná se tak o zvěřinu neznámého původu, u které není možné doložit, zda byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem nebo alespoň tak zvanou proškolenou osobou a může proto představovat nebezpečí pro zdraví zákazníků restaurace. Provozovateli restaurace bylo proto nařízeno znehodnocení této zvěřiny.

Provozovatelům obou restaurací bude uložena pokuta a zároveň bude provedeno šetření ke zjištění zdroje zvěřiny a bude provedena kontrola u dodavatelů.

Vzhledem k takto závažným zjištěním hned v prvních lednových dnech po nabytí nových kompetenci lze jednoznačně prohlásit, že rozšíření kompetencí Státní veterinární správy o dozor v provozovnách stravovacích služeb byl krok správným směrem.


MVDr. Jan Váňa
Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
Ústřední veterinární správa