Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Publikace Výživové údaje na obalech potravin - Jak je číst a jak jim rozumět
05.08.2022

Test vanilkové zmrzliny 2022
05.08.2022

PŘELAĎTE NA ÚSPORNÝ REŽIM: 4 KROKY K ŠETŘENÍ
05.08.2022

 

Vítejte na webových stránkách České technologické platformy pro potraviny

 

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) byla založena 20. března 2006 na základě Stanov Potravinářské komory ČR jako její organizační složka. ČTPP vznikla v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem. ČTPP je samostatnou účetní jednotkou, na kterou se vztahují vnitřní právní normy Potravinářské komory ČR.

 

Vize a cíle?

 

Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

 

Jak se stát členem?


O členství v ČTPP
lze požádat písemně, a to zasláním žádosti na sekretariát Potravinářské komory ČR, nebo k rukám předsedy řídícího výboru ČTPP. O přijetí nového člena rozhoduje řídící výbor České technologické platformy pro potraviny. Žadatel se stává členem ČTPP na základě podpisu Deklarace o členství. 
Podpis Deklarace zavazuje člena k propagaci ČTPP a realizaci jejích cílů. Členství v ČTPP není zpoplatněno.

 

Potraviny a zdravý způsob života jsou hlavní náplní ČTPP

 
Vizí ČTPP je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů.

                                                                         

Potravinářská komora

 

 

 

 

sponsorlarımız avukat ankarakızılay dershaneen iyi dershaneler ankara