Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Upozornění na otevření on-line rezervace na konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic, konané 6.-7.10.2016 v Třeboni
23.08.2016

Pozvánka na seminář: EFFL Autumn College on EU Food Law, 21-23.9.2016, Brusel
23.08.2016

Pozvánka na konferenci - the Food & Beverage, Law & IP summit, 9.11.2016, Londýn
23.08.2016

Pozvánka na konferenci - 9 th Symposium of the European Stevia Association, 15.-16.9.2016, Gothenburg
23.08.2016

 

 

 

Vítejte na webových stránkách České technologické platformy pro potraviny

 

Česká technologická platforma pro potraviny byla založena 20. března 2006 na základě Stanov Potravinářské komory ČR jako její organizační složka. Česká technologická platforma pro potraviny vznikla v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem. Česká technologická platforma pro potravinyje samostatnou účetní jednotkou, na kterou se vztahují vnitřní právní normy Potravinářské komory ČR.

 

 

Jaké jsou vize a cíle ČTPP?

 

Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

 

Jak se stát členem?

 


O členství v 
České technologické platformě pro potravinylze požádat písemně, a to zasláním žádosti na sekretariát Potravinářské komory ČR nebo k rukám předsedy řídícího výboru České technologické platformy pro potraviny. O přijetí nového člena rozhoduje řídící výbor České technologické platformy pro potraviny. Žadatel se stává členem České technologické platformy pro potraviny na základě podpisu Deklarace o členství.  

Podpis Deklarace zavazuje člena k propagaci České technologické platformy pro potraviny a realizaci jejích cílů. Členství v České technologické platformě pro potraviny není zpoplatněno.

 

Potraviny a zdravý způsob života jsou hlavní náplní České technologické platformy pro potraviny

 
Vizí České technologické platformy pro potraviny je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů..

jablko

jahoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Potravinářská komora