Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Hodnocení výzkumných organizací podle M17+
Datum: 21.07.2017
Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Během letních prázdnin se rozbíhá realizace hodnocení podle nově schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI platné od roku 2017. Všechny relevantní informace a materiály jsou průběžně uveřejňovány a aktualizovány na těchto stránkách, naleznete je jak v sekci věnované zasedáním RVVI, tak přehledně v samostatné sekci Hodnocení VaVaI/2017

V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865). 

S dotazy spojenými s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení se obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).