Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Africký mor prasat: EFSA vyhodnotil opatření k zamezení jeho šíření
Datum: 31.07.2018
KM EFSA
Vydáno: 30.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Vědecké stanovisko EFSA

 

EFSA identifikoval strategie pro přístup k divokým prasatům v různých stádiích epidemie afrického moru prasat (AMP): co by se mělo udělat před propuknutím epidemie, co v jejím průběhu a co po jejím skončení. Prasata samotná hrají při šíření nákazy významnou roli.

Ve vědeckém stanovisku odborníci EFSA zkoumají hustotu populace divokých prasat v Evropě, hodnotí opatření k její snížení a k udržení nakažených jedinců dále od zdravých. Ve stanovisku se také zabývají cestami, jak onemocnění identifikovat v rané fázi.

Opatření, jako jsou intenzivní lov či nekrmení prasat, jsou ta, která by měla být realizována ke snížení rizika zavlečení onemocnění do populace prasat. Jestliže již epidemie probíhá, neměly by být vykonávány aktivity zvyšující pohyb prasat (vč. např. intenzivního lovu za pomocí automobilů).

Odborníci nemohli stanovit minimální hustotu populace prasat, při které se nákaza již nešíří – AMP se rozšířil také v oblastech, kde je hustota populace velmi nízká. Stanovisko také zdůrazňuje význam pravidelného dialogu mezi všemi zainteresovanými. Nejefektivnějším způsobem detekce onemocnění v dosud nezasažených oblastech v rané fázi zůstává pasivní dohled – tedy ohlašování nálezů mrtvých prasat.

Stanovisko také zdůrazňuje potřebu větší harmonizace způsobu sběru dat o divokých prasatech, aby byly výsledky porovnatelné. Aby EFSA vyplnil mezery v datech, financuje projekt ENETWILD, zaměřený na sběr a harmonizaci dat o geografické distribuci a četnosti divokých prasat v Evropě.

 

 

 

Zdroj: EFSA