Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >


Jak může hygienická stanice pomoci v oblasti pitné vody
Datum: 02.08.2018
HSHMP

Jak může hygienická stanice pomoci v oblasti pitné vody

 

Vydáno: 31.7.2018
Autor: HSHMP

 

Informace HSHMP ze dne 30. 7. 2018.

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") reaguje na časté dotazy veřejnosti, jak může HSHMP pomoci v oblasti pitné vody. Přiložená informace, která je přílohou tohoto sdělení níže jako příloha, se snaží detailně popsat vše, co potřebujete vědět o pitné vodě ve vztahu k činnosti HSHMP jakožto místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

V Praze 30. 7. 2018 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel 

 

Příloha

Zdroj: HSHMP