Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Peníze z podpor na dojený a masný skot vracet nemusíme
Datum: 14.11.2019
Eagri.cz

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot. V prvotní zprávě EK vytkla Česku nedostatky ve fungování kontrolního systému a navrhla sankci.

Česká strana v reakci na auditní zjištění podrobně vysvětlila principy poskytování podpor i kontrol hospodářských zvířat, které provádějí inspektoři České plemenářské inspekce. Při bilaterálním jednání v Bruselu došlo také k podrobnému vysvětlení argumentů a předložení dokladů o kontrolních postupech. Po posouzení došla EK k závěru, že kontroly zvířat i výplaty podpor jsou v ČR prováděny v souladu s evropskými předpisy a tento týden uzavřela auditní šetření bez nálezu a bez jakékoliv finanční korekce.