Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v prosinci 2019
Datum: 22.01.2020
HSHMP
Vydáno: 21.1.2020
 
Autor: HSHMP
HSHMP provedla v průběhu prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 60 finančních sankcí v celkové výši 316 100,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci prosinci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 8 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 9 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Graf č. 2
Zdroj: HSHMP

Fotografie provozoven:

Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně - technickém stavu provozovny – porušený strop v zázemí provozovny 

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena  

Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 3 – nedostatky ve skladování potravin a pokrmů  

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 4 – nedostatky ve skladování potravin  

Zdroj: HSHMP

 
V Praze 21. 1. 2020  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Příloha