Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství - 3. čtvrtletí 2015
Datum: 23.11.2015
Agrární komora ČR

Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 3. čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl o 1,8%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 2,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 1,2 %.

K poklesu cen vstupů do zemědělství v 3. čtvrtletí 2015 nejvyšší mírou přispěl pokles cen motorových paliv (o 14,4%). Méně klesly ceny krmiv (o 3,7 %), elektřiny (o 2,6%) a osiv a sadby (o 1,1%). Naopak k růstu cen vstupů do zemědělství v 3. čtvrtletí 2015 došlo u paliv na topení (o 3,2 %), umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 2,8 %) a chemických prostředků a pesticidů (o 1,8 %). 
 
V porovnání k výchozí základně roku 2010 se ceny vstupů zvýšily o 12,4%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 12,7 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic o 10,0 %.

Nejvyšší cenový nárůst byl u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 30,5 %) a u krmiv (o 23,8 %). Dále byl cenový nárůst u služeb pro zemědělství (o 19,8 %), u osiv a sadby (o 17,5%) a u strojů pro zemědělství (o 14,0 %). Méně se zvýšily ceny chemických prostředků a pesticidů (o 6,4 %) a veterinárních služeb (o 5,7 %). Naopak k poklesu cen došlo u cen elektřiny (o 5,6%). 

V porovnání s 2. čtvrtletím roku 2015 se index cen vstupů do zemědělství snížil o 0,8%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 0,9 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských o 0,1%.

K poklesu cen došlo zejména u energie a maziv (o 2,9%) a u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 2%). 

Poznámka

Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) - 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.


Přílohy:


Metodické vysvětlivky     

Komentář     

Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100)     

Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100)     

Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100)     

Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě     

Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství – celkem (průměr 2010 = 100)     

Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství – osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100)     

Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství – energie (průměr 2010 = 100)     

Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství – hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100)

 

Informace ze dne 16. 11. 2015 ke stažení