Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Hlávkový salát jako alternativa léků pro diabetiky
02.04.2020

SVS: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami situace v roce 2019 – Informační bulletin č. 1/2020
02.04.2020

Jak posilovat imunitu výživou a co jíst v době koronaviru a karantény
02.04.2020

Jsou kuřáci a uživatelé tabáku vystavení vyššímu riziku infekce COVID-19?
02.04.2020

Ctpp >


Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2015/2016
Datum: 03.12.2015
Agrární komora ČR

Výsledky statistického zjišťování Obil (MZe) 7 – 04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2015/2016.

Odbor účetnictví a statistiky (13230)
Oddělení státní statistické služby
Ing. Dušan Havrda
tel.: 221 812 511

dusan.havrda@mze.cz

za období od 1. 7. 2015 do 30.9. 2015


Úvod (PDF, 189 KB)

Metodické vysvětlivky (DOC, 38 KB)

Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky ze sklizně v roce 2015 v obchodních a zpracovatelských subjektech (XLS, 36 KB)

Konečná zásoba vybraných obilovin k 30. 9. v roce 2014 a 2015 dle jednotlivých skupin obchodních a zpracovatelských subjektů (XLS, 38 KB)

Porovnání konečných zásob obilovin a řepky k 30. 9. 2015 se stejným obdobím roku 2014 a 2013 u obchodních a zpracovatelských subjektů (XLS, 53 KB)

Komentář (DOC, 33 KB)