Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


ÚKZÚZ: Zpráva o činnostech Sekce zemědělských vstupů za rok 2016
Datum: 14.07.2017
ÚKZÚZ
Vydáno: 13.7.2017
Autor: ÚKZÚZ

 

ÚKZÚZ vydal Zprávu o činnostech SZV včetně výsledků kontrol a odběru vzorků.

 

Sekce zemědělských vstupů (SZV) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zahrnuje činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, ekologického zemědělství, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol.

Zpráva uvádí přehled stěžejních činností jednotlivých odborů a oddělení SZV v roce 2016, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky inspekčních kontrol a odběru vzorků.