Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >


Laboratorní analýzy SZPI potvrdily významné falšování a jakostní prohřešky u medů distribuovaných na trh pod názvem fiktivního výrobce
Datum: 30.07.2018
SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili v tržní síti v březnu tohoto roku u dvou jihomoravských prodejců několik šarží medů, které byly na etiketě označeny názvem neexistujícího výrobce: Český med, Valašské meziříčí, Česká republika. Ke zboží byl také připojen paragon, uvádějící nepravdivé IČO, název firmy a adresu výrobce: ČESKÝ MED, Bezručova 24, Valašské Meziříčí. Produkty byly mimo jiné doprovázeny falešným certifikátem Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

V jednom případě dodavatel zneužíval údaje existujícího tuzemského výrobce a inspekce přistoupila k podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

Dodatečné laboratorní analýzy SZPI prokázaly u níže uvedených medů hodnoty, které prokazují záměrné falšování nebo neodborné zacházení, které zásadně mění charakter medu a snižují jeho jakost:

 

  • Med lesní – medovicový, datum minimální trvanlivosti do 2019. V odebraném vzorku byla zjištěna přítomnost cizích cukrů (med nesmí obsahovat žádné jiné látky, aditiva, s výjimkou jiného druhu medu), med měl světlou barvu oproti tmavohnědé, která je typická pro tento druh a vykazoval netypickou chuť (ovocná, sladová, bylinná) - jeho organoleptické vlastnosti vůbec neodpovídaly medu. Pylová analýza medu prokázala jiný botanický původ, než byl uvedený v názvu výrobku.

 

  • Český med květový smíšený, datum minimální trvanlivosti do 8. 10. 2019. Analýza prokázala přítomnost cizích cukrů a organoleptické vlastnosti vůbec neodpovídaly medu, tj. med měl netypickou barvu, chuť i vůni a pylová analýza prokázala klamání o uváděném druhu medu.

 

  • Med lesní medovicový, bez data minimální trvanlivosti a označení šarže. Rozbor prokázal přítomnost cizích cukrů, netypickou chuť i vůni medu a jiný botanický původ medu, než je uvedený v názvu výrobku.

 

Mimo výše uvedená pochybení prokázaly již prvotní analýzy uvedených medů nevyhovění v parametrech aktivita diastázy (nižší než požadovaná aktivita enzymu diastáza - indikuje sníženou jakost medu ředěním nebo neodborným zacházením), sacharóza a HMF (vyšší než povolená přítomnost hydroxymetylfurfuralu - indikuje sníženou jakost medu).

Vzhledem k těmto zjištěním SZPI doporučuje všem prodejcům a obchodníkům s medem, aby věnovali zvýšenou pozornost autenticitě původu tohoto sortimentu a ověřovali si ji přímo u dodavatelů nebo výrobců medu. V případě pochybností ohledně původu medu nebo při nestandardních a podezřelých praktikách na straně dodavatelů se mohou prodejci obrátit přímo na SZPI.

Inspekce o případu informovala v tiskové zprávě 23. 3. 2018.

 

 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace,tel.: + 420 542 426 613