Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >


Výzva EFSA k zaslání dat o astaxanthinu
Datum: 02.08.2018
EFSA
Vydáno: 1.8.2018
Autor: KM EFSA

 

Data budou použita pro hodnocení bezpečnosti astaxanthinu dle nařízení 2283/2015

 

EFSA vyzývá potravinářské podniky a další zainteresované subjekty (vlády, zájmové organizace, univerzity, výzkumné instituce a další), aby úřadu poskytli data týkající se astaxanthinu:

  • Data o jeho přirozeném výskytu v potravinách jiných než doplňky stravy;
  • Odhady příjmu (orální expozice) lidmi;
  • Kinetické studie (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) u krys a u lidí;
  • Mechanistické studie, zejména zaměřené na nežádoucí účinky na játra;
  • Toxikologické studie prováděné na zvířatech, zejména studie dlouhodobé a zaměřené na karcinogenitu; humánní data, především studie zahrnující koncové body související s játry (krevní markery, jako jsou jaterní enzymy, bilirubin, celkové bílkoviny, albumin, triglyceridy, cholesterol, urea, aktivovaný částečný tromboplastinový a protrombinový čas);
  • Další informace, které mohou být relevantní k potvrzení či doplnění ADI.

 

Účelem výzvy je poskytnout všem zainteresovaným možnost poskytnout studie (publikované, nepublikované či zcela nové), relevantní pro posouzení bezpečnosti astaxanthinu. EFSA především zajímají data, která by mohla potvrdit či doplnit ADI stanovený EFSA v roce 2014.

Termín pro oznámení zájmu poskytnout EFSA data je 20. 9. 2018.

Nejzazší termín pro poslání dat je 20. 12. 2018.

Veškeré informace k této výzvě naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA