Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Živočišné odpady z výroby potravin do komunálního odpadu rozhodně nepatří
Datum: 05.08.2015
SVS ČR

Na základě opakovaného podnětu od spotřebitele, který upozornil na to, že v prodejně dochází stále k vyhazování masa do popelnic určených pro komunální odpad, kazící se maso za teplého počasí silně zapáchá, popelnice jsou znečištěné a lezou po nich červi, provedla Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj dne 22. července v prodejně opětovnou kontrolu. Při kontrole provozovny Novák maso-uzeniny v Radotínské ulici v Černošicích byla v popelnici pro komunální odpad nalezena igelitová taška s 5-6 kg drobů. Popelnice byla silně znečištěná, čemuž odpovídala také míra zápachu.

Jednalo se o opakování deliktu, a to i navzdory již dříve uložené pokutě za totožný přestupek zjištěný při kontrole provedené na stejném místě začátkem letošního května. Tehdy byly při kontrole nalezeny mezi komunálním odpadem igelitové tašky s kostmi a odřezky masa.

Tím, že provozovatel nelikvidoval hygienickým a ekologickým způsobem živočišné odpady tak, aby nepředstavovaly zdroj kontaminace, porušil opakovaně platnou legislativu.

Podnikatelé, u nichž vznikají vedlejší živočišné produkty (VŽP), jsou totiž povinni zajistit jejich neškodné odstranění. Jejich výskyt musí hlásit oprávněné osobě, která provede jejich další zpracování nebo neškodné odstranění. Do doby odvozu musí být VŽP uchovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví zvířat nebo lidí a životního prostředí. Bezpečné uložení má také zabránit zcizení či znehodnocení VŽP s ohledem na možné další zpracování, například krmiva pro masožravá zvířata. Za VŽP jsou považována zejména uhynulá zvířata, živočišné odpady z průmyslového zpracování a výroby potravin či neprodané živočišné potraviny z maloobchodních prodejen.

Mezi oprávněné osoby se řadí zejména asanační podniky, výrobci krmiv pro zájmová zvířata, kompostárny či bioplynové stanice. Podniky, které hodlají s VŽP nakládat, musí být schváleny a zároveň průběžně kontrolovány místně příslušnou krajskou veterinární správou. Provozovatelé potravinářských podniků, u nichž VŽP vznikají, rozhodně nemohou vyhazovat do komunálního odpadu, co se jim zlíbí. Nepřípustné je také zkrmování těchto VŽP hospodářským zvířatům, a to ani těm, která jsou chována v malochovech pro vlastní spotřebu chovatele.


Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS