Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Tisková zpráva Nadace Výživa pro zdraví - Nový projekt „Výživa a potraviny – mýty a realita“ neboli jak odborně vysvětlovat mýty o potravinách, které mohou vést až k poškození zdraví
Datum: 08.10.2015
PK ČR

Projekt Výživa a potraviny – mýty a realita se v první fázi se bude věnovat mléku a mléčným výrobkům. Mýty o těchto potravinách považují odborníci za velmi nebezpečné, protože mléko a mléčné výrobky mají svou nezastupitelnou roli v našem každodenním jídelníčku. MUDr. Petr Tláskal říká: „Je někdy až neuvěřitelné, kolik názorů, mýtů a komentářů se objevuje v souvislosti s vlivem konzumace mléka a mléčných výrobků na zdravotní stav člověka a obyvatelstva. Často se tak k veřejnosti dostávají pozitivní, ale i negativní až poplašné informace, které vyvolávají rozpaky konzumenta. Setkáváme se tak s lidmi, kteří jsou natolik ovlivněni těmito názory a diskuzemi, že mléko a mléčné výrobky odmítají, aniž to odpovídá zdravotnímu stavu a potřebám jejich organismu.“

Projekt Výživa a potraviny – mýty a realita je iniciativouNadace Výživa pro zdraví. Nadace byla zřízenaSpolečností pro výživu s cílem podpořit zdraví a realizaci zásad správné výživy u veřejnosti v České republice prostřednictvím vzdělávání a informování veřejnosti o vztazích mezi správnou výživou, vitaminy a zdravím.  O důvodu vzniku projektu řekl MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu a odborný garant projektu: Mýty o potravinách, dezinformace a polopravdy o výživě, kterými je v poslední době veřejnost zahrnována, komplikují osvětu v oblasti výživy. Názory na výživu, na tzv. “zdravé či nezdravé” potraviny (Termín zdravá či nezdravá potravina není správný, jako zdravé či nezdravé hodnotíme konzumované množství potravin), se různí a vedou i k závažným omylům matoucím veřejnost skrze internet a média. Rádi bychom tuto situaci řešili a nabídli médiím i široké veřejnosti objektivní, odborně podložený názor na danou problematiku.“

Výživa je nejvýznamnější faktor zevního prostředí, který ovlivňuje ze 40 procent lidské zdraví. V pořadí rizik z potravin je nesprávné složení stravy (riziko z nesprávné výživy) uváděno ve většině případů na prvním místě. Význam vyvážené stravy pro lidské zdraví je zcela nezpochybnitelný, a proto je důležité aktivně vyvracet mýty o jednotlivých potravinách. Nedostatek důležitých potravin v našich jídelníčcích způsobený nesmyslnými dezinformacemi může vést až k poškození zdraví.  Prof. Ing. Jana Dostálová tuto situaci komentuje: „Bohužel těmto zavádějícíminformacím řada lidí věří, často i lidí se vzděláním v patřičném oboru. Alarmující je rovněž skutečnost, že se s mýty o výživě a potravinách stále častěji setkáváme i u studentů a při diskusi s nimi se ukazuje, že někteří těmto "mýtům" věří víc, než informacím předávaným ve škole“.

Projekt Výživa a potraviny – mýty a realita podporuje Českomoravský svaz mlékárenský. Jeho předseda, Ing. Jiří Kopáček, CSc. Iniciativu velmi ocenil:Je nutné, aby skuteční odborníci častěji vystupovali v mediích, a tím alespoň trochu „ředili“ nepravdivé a klamavé informace. Boj s mýtyo potravinách je náročný a nekonečný proces, ale přesto by se odborníci s přispěním státních orgánů měli snažit alespoň jejich vliv na obyvatelstvo snížit. Určitě by ale také přispělo převedení živnosti „nutriční poradce“ ze živnosti volné na živnost vázanou, protože jsou to právě někteří výživoví poradci, kteří coby „rádoby odborníci“ některé mýty sami rozšiřují.“

Projekt Výživa a potraviny – mýty a realita má v plánu se v budoucnosti ve spolupráci s dalšími vybranými odborníky věnovat i ostatním složkám lidské výživy spojené s mýty.

Záštitu nad tiskovou konferencí poskytla Potravinářská komora České republiky.

 

 

Pro více informací o projektu kontaktujte:

Mahulena Poliaková

Publicis PR

e-mail: mahulena.poliakova@publicis.cz,GSM:+420 602 355 910

 

Kontakt pro kladení dotazů odborníkům:

Mgr. Lucia Anderson

Nadace Výživa pro zdraví

e-mail: lucia.anderson@nadacevyziva.cz, GSM:+420 602 245 667

7.10.2015-TZ-Vyziva a potraviny myty a realita.pdf [350.32 KB]