Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >


Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
Datum: 06.08.2020
MZe, SZIF
Vydáno: 31.7.2020
 
Autor: MZe, SZIF, Brána Vysočiny
Seminář se uskuteční 23. 9. 2020 v městečku Trnávka.

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí "Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků".  

Pozvánku s podrobným programem naleznete ke stažení na webových stránkách SZIF. 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství