Jak se stát členem?

V případě zájmu o členství v ČTPP lze požádat písemně, a to zasláním žádosti na sekretariát Potravinářské komory ČR, nebo k rukám předsedy řídícího výboru ČTPP.

O přijetí nového člena rozhoduje řídící výbor ČTPP.

Žadatel se stává členem ČTPP na základě podpisu Deklarace o členství.

Podpis Deklarace o členství zavazuje člena k propagaci České technologické platformy pro potraviny a realizaci jejích cílů. Členství v ČTPP není zpoplatněno.

Deklarace o členství v ČTPP ke stažení zde.