12
září

Konference životní prostředí – prostředí pro život 2022

Česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR tentokrát třídenní konferenci Životní prostředí – prostředí pro život jako odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu. Konference se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2022 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. CENIA nabízí tuto platformu primárně výzkumným týmům, které se podílejí na řešení projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference: odpadové a oběhové hospodářství, ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů včetně jejich udržitelného využívání, biodiverzita, ochrana přírody a krajiny, ochrana klimatu a adaptace na změny a zlepšení kvality ovzduší, nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, resilience měst a obcí vůči dopadům krizových situ ...

15
září

Výroční konference PLATFORMY PRO REFORMULACE s názvem VZDĚLÁVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ V OBLASTI REFORMULACÍ, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A VÝŽIVY"

Výroční konference PLATFORMY PRO REFORMULACE s názvem VZDĚLÁVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ V OBLASTI REFORMULACÍ, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A VÝŽIVY" Datum konání: 15. září 2022 Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice Vložné: ZDARMA                                                                                             Začátek: 9:30 hodin Plánované ukončení akce: 15:30 hodin Registrace na krizova@foodnet.cz Ohlédnutí za touto akcí naleznete na: www.reformulace.cz Doprovodná akce v rámci předsednictví ČR v Radě EU.            Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podp ...

19
říjen

Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky

Česká technologická platforma pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma: 
"Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky"
který se bude konat dne 19. října 2022v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55

Pozvánka

10
listopad

Výroční konference VÝBORU PRO UDRŽITELNOU A ETICKOU PRODUKCI s názvem CESTA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SMĚREM K UDRŽITELNOSTI

Výroční konference VÝBORU PRO UDRŽITELNOU A ETICKOU PRODUKCI s názvem CESTA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SMĚREM K UDRŽITELNOSTI Datum konání: 10. listopadu 2022 Místo konání: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7 - Letná Vložné: ZDARMA                                                                                            Začátek: 9:30 hodin Plánované ukončení akce: 15:30 hodin Registrace na krizova@foodnet.cz Pozvánka v českém a anglickém jazyce, program v českém a anglickém jazyce Doprovodná akce v rámci předsednictví ČR v Radě EU.            Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podpory: & ...

7
prosinec

Výroční konference VÝBORU PRO KVALITU POTRAVIN s názvem NOVÉ TRENDY V POTRAVINÁŘSTVÍ

 • Výroční konference VÝBORU PRO KVALITU POTRAVIN s názvem NOVÉ TRENDY V POTRAVINÁŘSTVÍ

  Datum konání: 7. prosince 2022

  Místo konání: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7 - Letná

  Vložné: ZDARMA                                                                                            

  Začátek: 9:30 hodin

  Plánované ukončení akce: 15:30 hodin

  Registrace na: gabrovska@foodnet.cz

  Program bude výhledově uveřejněn na: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/akce