6. květen 2024
6
květen

Seminář: Jak na dotace z komunitárních programů

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-2024/seminar-jak-na-dotace-z-komunitarnich-programu Seminář: Jak na dotace z komunitárních programů Seminář: Jak na dotace z komunitárních programů Typ akce: Akce pro veřejnost Termín konání: 15. 5. 2024 9:00 - 13:00 Přidat do svého kalendáře Adresa místa konání: Online prostřednictvím MS Teams Upřesnění místa / času konání: 9:00 online přes MS teams Kapacita: 60 (zbývá volných míst: 38) Uzávěrka přihlášek: 13. 5. 2024 23:59 Chcete získat informace o dalších možnostech financování Vašeho projektu?Přihlaste se na seminář a dozvíte se informace o komunitárních (unijních) programech, které jsou přímo řízené a financované z rozpočtu EU. Evropská unie nabízí financování projektů z unijních programů podporující celou řadu potřebných oblastí. Programy jsou spravovány Evropskou komisí, která u většiny z nich vypisuje výzvy, určuje jejich rozpočet a termíny.Seminář nabídne informace o programech Erasmus +, Horizont Evropa, Kreativní Evropa, Mezinárodní visegrádský fond, LIFE, CERV a EU pro zaměstnanost a sociální inovace.Seminář bude probíhat online formou prostřed ...

6. květen 2024
6
květen

Národní informační den Partnerství pro cirkulární bioekonomiku

https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/904/narodni-informacni-den-partnerstvi-pro-cirkularni...

Kdy:

14.05.2024 9:30 - 13:00

Kde:

Technologické centrum Praha

Registrace:

https://geform.tc.cz/CBEJUinfoday2024

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking - CBE JU) a BioEast hubem pořádají dne 14. května 2024 informační den zaměřený na seznámení s výzvami CBE JU pro rok 2024, které budou mít uzávěrku 18. září 2024. Konkrétní priority výzev, pravidla účasti i hodnoticí kritéria představí zástupkyně CBE JU, Virginia Puzzolo. Pozornost bude věnována také spolupráci s BIC (Bio-based Industries Consortium) či představení českého klastru působícího v oblasti bioekonomiky.

Informační den proběhne v angličtině, program naleznete zde.

3. květen 2024
3
květen

Výzva FAO k přijetí realizovatelných opatření v reakci na rostoucí hrozbu antimikrobiální rezistence

https://bezpecnostpotravin.cz/vyzva-fao-k-prijeti-realizovatelnych-opatreni-v-reakci-na-rostouci-hrozbu-antimikrobialni-rezistence/ Vydáno: 3. 5. 2024 Autor: KM EFSA Dne 26. září 2024 se v sídle OSN v New Yorku v rámci všeobecné rozpravy na 79. zasedání Valného shromáždění uskuteční také Zasedání OSN na vysoké úrovni o antimikrobiální rezistenci (AMR). V souvislosti s tímto jednáním byla dne 2. května 2024 představena klíčová doporučení pro opatření v oblasti antimikrobiální rezistence ke zvážení členskými státy OSN. Výzvu najdete na webu FAO. Podrobné úvahy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z diskusí, které zprostředkovala Akční skupina Platformy pro partnerství více zainteresovaných stran v oblasti AMR v rámci zasedání OSN na vysoké úrovni, a představují různorodé názory zúčastněných stran ze všech uskupení platformy, včetně organizací občanské společnosti, výzkumných institucí a akademické obce, soukromého sektoru, finančních institucí, partnerů v oblasti zdrojů, filantropických organizací, vlád, mezivládních organizací a agentur OSN. O Platformě pro partnerstvíPlatforma pro partnerství více zainteresovaných stran v oblasti AMR (AMR Multi-Stakeho ...