7. prosinec 2023
7
prosinec

SZÚ prezentuje výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatel ČR za rok 2022

https://bezpecnostpotravin.cz/szu-prezentuje-vysledky-monitoringu-zdravotniho-stavu-obyvatel-cr-za-rok-2022/ Vydáno: 7. 12. 2023 Autor: SZÚ, CZŽP https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/SZU_monitoring_za-r.2022_orez-300x197.jpg 300w" alt="" width="744" height="489" class="wp-image-49207" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Státní zdravotní ústav provádí již od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Jedná se o ucelený systém sběru dat o expozici obyvatelstva toxickým chemickým látkám ze životního prostředí, jakož i dat o zdravotním stavu české populace, a jejich odborného posouzení z hlediska zdravotních rizik. Nejnovější monitoring za rok 2022 publikuje SZÚ právě teď.  Vybíráme z něj stěžejní výsledky: I přes to, že celkově byl rok 2022 z hlediska kvality ovzduší hodnocen jako příznivý, ve většině měřených lokalit byly překračovány mezní hodnoty koncentrace škodlivin doporučené Světovou zdravotnickou organizací, nejhorší situace byla u ultra jemných aerosolových ...

6. prosinec 2023
6
prosinec

VK EFSA: Návrh aktualizovaných pokynů pro posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech

https://bezpecnostpotravin.cz/vk-efsa-navrh-aktualizovanych-pokynu-pro-posuzovani-ucinnosti-doplnkovych-latek-v-krmivu/ Vydáno: 6. 12. 2023 Autor: KM EFSA https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/krmivo_smes_orez_m-300x181.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/krmivo_smes_orez_m-768x462.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/krmivo_smes_orez_m.jpg 1040w" alt="" width="1024" height="616" class="wp-image-49137" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Oddělení FEEDCO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájilo dne 1. prosince 2023 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů k posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech. Návrh aktualizovaných pokynů, který je předmětem konzultace, má pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádosti o povolení (registraci) doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 1831/2003. Konkrétně se zabývá hodnocením účinnosti doplňkových látek v krmivech. Osoby nebo organizace, které se zúčastní veř ...

6. prosinec 2023
6
prosinec

Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy

 https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-chce-na-jatkach-zavest-kamerove-systemy/ Vydáno: 6. 12. 2023 Autor: Ministerstvo zemědělství https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/prase-za-zabradlim_m-300x200.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/prase-za-zabradlim_m-768x512.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/12/prase-za-zabradlim_m.jpg 1063w" alt="" width="1024" height="683" class="wp-image-49123" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, kterou reaguje na nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče. Součástí návrhu tohoto zákona je mimo jiné novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí povinnost vybavit jatka kamerovými systémy pro sledování řádného zacházení se zvířaty. „Jsem rád, že je v našem návrhu uvedena povinnost vybavit jatka kamerovými systémy. To pomůže zvýšit dohled nad zacházením se zvířaty. Doufám, že se tím zamezí riziku týrání zvířat před porážkou, a že j ...