Účast v programech podporovaných na národní i evropské úrovni znamená pro Potravinářskou komoru ČR nejen zdroj finančních prostředků, ale zejména společenskou prestiž a příležitost k vytvoření nových a udržování stávajících kanálů na výměnu informací.

 

Výzva potravinářským výrobcům:

V případě zájmu o aktuální novinky, nebo spolupráci při řešení současných potřeb společnosti i příp. v rámci jednoho z níže uvedených projektů se registrujte u  u Mgr. Š. Štejnarové (e-mail: stejnarova@foodnet.cz).

 

České

Evropské