Poradenské centrum projektů

Činnost Poradenského centra projektů ČTPP byla zahájená v roce 2009.

Hlavní činnosti centra jsou v současnosti:

1) Dotační poradenství:

 • Průběžný monitoring dotačních možností;
 • Výběr vhodného dotačního titulu;
 • Poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti o finanční podporu;
 • Poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci.

2) Projektové řízení:

 • Kvalitní rozplánování celého projektu podle zásad projektového řízení;
 • Předprojektová příprava (formulace projektu, logický rámec, analýza nákladů a přínosů, osnova projektu atd.);
 • Sestavení projektového dokumentu;
 • Správné sestavení dílčích kroků v rámci projektu a jejich návaznosti, aby byl projekt realizovatelný v daném časovém úseku s minimálními náklady;
 • Sledování a vyhodnocování průběhu projektu;
 • Sestavování průběžných i závěrečných zpráv projektů.

3) Výběrová řízení:

 • Sestavení přihlášky a žádosti do veřejné soutěže;
 • Organizování a provádění zadávacího a výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Kontakt na Poradenské centrum projektů ČTPP:

Sídlo: Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice, Česká republika
Telefon: +420 296 411 191
E-mail: vacek@foodnet.cz
www.foodnet.cz, www.ctpp.cz

Poradenské centrum projektů ČTPP spravuje společnost FOODSERVIS s.r.o.