Česká technologická platforma pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma

 

Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky

který se bude konat dne 18. října 2023

 v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55.

 

Program:

9.30 10.00 Registrace

 10.00 - 10.20 Přivítání účastníků a úvodní slovo

 Ing. Miroslav Koberna, CSc. – Česká technologická platforma pro potraviny

10.20 – 10.45 Nákazová situace u volně žijících zvířat ve střední Evropě

MVDr. Katarína Juhásová, v zastoupení ústředního ředitele SVS ČR

10.45 - 11.05 Monitoring cizorodých látek, zejména radionuklidů a zoonózy ve vztahu ke zvěřině.

 MVDr. František Kouba, Ph.D. ředitel, KVS SVS pro Jihočeský kraj, České Budějovice

11.05 - 11.25 Monitoring parazitárních onemocnění zvěře

 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

11.25 - 11.45 Legislativní novinky, zákon o myslivosti

TBC, Ministerstvo zemědělství ČR

11.45 -12.15 Praktické otázky v oblasti implementace nové legislativy v oblasti zákona o myslivosti a zákona o zbraních a střelivu

 TBC, ČMMJ

12.15 – 12.45 Diskuse

12.45 Zakončení semináře a společný oběd

 

Při registraci účastníků semináře bude vybírán registrační poplatek ve výši 450 Kč. V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře.

Registrace je možná na adrese vondruskova@foodnet.cz