• Výroční konference PLATFORMY PRO REFORMULACE s názvem VZDĚLÁVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ V OBLASTI REFORMULACÍ, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A VÝŽIVY"

  Datum konání: 15. září 2022

  Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice

  Vložné: ZDARMA                                                                                            

  Začátek: 9:30 hodin

  Plánované ukončení akce: 15:30 hodin

  Registrace na krizova@foodnet.cz

 • Ohlédnutí za touto akcí naleznete na: www.reformulace.cz

 • Doprovodná akce v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

           Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podpory:

           Philip Morris ČR a.s.

           Mattoni 1873

           Nestlé Česko

           Coca-Cola Czech Republic