https://bezpecnostpotravin.cz/zhodnoceni-mezinarodni-osvetove-kampane-euchoosesafefood/

Vydáno: 6. 11. 2023
Autor: KM EFSA
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Final-report_EFSA_1-300x155.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Final-report_EFSA_1-768x397.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Final-report_EFSA_1.jpg 1510w" alt="" width="1024" height="529" class="wp-image-47900" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uspořádal v roce 2024 již třetí ročník osvětové kampaně #EUChooseSafeFood. V letošním roce se do kampaně zapojilo 16 zemí: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Severní Makedonie, a také Česká republika.

Cílem kampaně #EUChooseSafeFood je pomoci občanům v evropských zemích uvažovat kriticky při každodenním výběru potravin. V rámci kampaně jsou spotřebitelům sdělovány praktické a snadno dostupné informace; například doporučení, jak číst etikety na potravinách, jak porozumět přídatným látkám nebo jak potraviny připravovat a skladovat. Kampaň se obecně zabývá různými tématy souvisejícími s potravinami.

Dosavadní výsledky evropské kampaně jsou velice zajímavé – do kampaně se zapojilo 44 influencerů, což vedlo ke kreativním a úspěšným výsledkům. Celkem bylo v průběhu kampaně publikováno více než 580 článků. Původně očekávaný počet zúčastněných stran (institucí, společností) v počtu 82 byl v mnohém překročen a začátkem září publikovalo na svých webových stránkách nebo účtech na sociálních sítích související informace celkem 118 zúčastněných stran.

Specialitou kampaně jsou průzkumy provedené před a po kampani jako online průzkum, tentokrát v 10 zemích: Rakousku, Belgii, Bulharsku, Kypru, Česku, Irsku, Lotyšsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Velikost vzorku před kampaní činí 500 dokončených pohovorů na zemi (5minutový dotazník), po kampani 1000 dokončených pohovorů na zemi (10minutový dotazník).

V České republice byla letošní kampaň realizována ve spolupráci s Koordinačním místem pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR (EFSA Focal Point) a byla zaměřena na předávání důležitých informací a doporučení spotřebitelům pro zajištění správné hygieny potravin v domácím prostředí, omezení plýtvání potravinami a na poskytování informací o preventivních aktivitách EU v boji proti nemocem přenášeným potravinami.

Úřad EFSA předkládá Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích kampaně pro jednotlivé členské státy, zpracovanou na základě dat dodaných lokálními zaangažovanými agenturami.

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích kampaně, Česká republika:


Články o dílčích aktivitách v rámci kampaně #EUChooseSafeFood:

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Dozinky_Letna_rozhovor_orez-300x211.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Dozinky_Letna_rozhovor_orez-768x540.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Dozinky_Letna_rozhovor_orez-1536x1080.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Dozinky_Letna_rozhovor_orez-2048x1439.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="720" class="wp-image-47904" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
Foto: Nebojme se nových potravin – doprovodná akce na Dožínkách na Letné v Praze