https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-jednorazova-elektronicka-cigareta-zn-elf-bar-bc5000-rechargeable-disposable-pod-ve-dvou-prichutich/

Vydáno: 10. 11. 2023
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Foto_DRAGON_FRUIT_BANANA_BERRY-300x183.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Foto_DRAGON_FRUIT_BANANA_BERRY-768x468.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Foto_DRAGON_FRUIT_BANANA_BERRY.jpg 1181w" alt="" width="1024" height="624" class="wp-image-48171" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
Foto: MZ ČR

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky:

Jednorázové elektronické cigarety zn. ELF BAR BC5000 ULTRA, RECHARGEABLE/ DISPOSABLE POD, 50 mg/ml nicotine, o objemu 13 ml:

název EAN šarže MFG EXP ICSMS CI
DRAGON FRUIT BANANA BERRY 6937643537317 EP016391 2023/04/01 2024/03/31 GEN231017228149
KIWI DRAGON FRUIT BERRY 6937643537218 EP016391 2023/04/01 2024/03/31 GEN231017228155

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně, 13 ml, kdy maximální povolený limit pro objem náplně elektronické cigarety nesmí překročit 2 ml. Další riziko spočívá v nadlimitní koncentraci nikotinu, 50 mg/ml, přičemž elektronické cigarety mohou obsahovat nejvýše 20 mg nikotinu/ml. Celkový obsah nikotinu v elektronické cigaretě je 650 mg, což je asi cca 16x vyšší hodnota než toxická dávka (40mg), při které se mohou u spotřebitele projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace.

Riziko pro spotřebitele spočívá dále také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí informace o množství nikotinu v dávce, neúplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie) a zdravotní varování není uvedeno v českém jazyce. Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny a s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedených jednorázových cigaret a nemůže posoudit užívání těchto elektronických cigaret s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Více informací je dostupných v příloze.

Přílohy

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví