https://bezpecnostpotravin.cz/polovina-kontrolovanych-doplnku-stravy-urcenych-pro-kloubni-vyzivu-klamala-spotrebitele-ohledne-skutecneho-slozeni/

Vydáno: 10. 11. 2023
Autor: SZPI
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/leky_tabletky_orez-300x164.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/leky_tabletky_orez-768x419.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/leky_tabletky_orez-1536x838.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/leky_tabletky_orez-2048x1118.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="559" class="wp-image-48205" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
Foto: Shutterstock

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky kontrolní akce zaměřené na doplňky stravy určené pro kloubní výživu. Přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři.

V rámci kontroly inspektoři odebrali 12 vzorků doplňků stravy pro hodnocení v laboratoři. Celkem 6 vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů, když laboratorní rozbor potvrdil nižší než na obalech uvedené hodnoty obsahu látek chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, kolagen, MSM (metylsulfonylmetan) nebo vitamínů. Předmětní provozovatelé tak porušili čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, a to tím, že uvedli zavádějící informaci o potravině, zejména o její charakteristice a složení.

S kontrolovanými osobami zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.

Inspektoři SZPI realizovali kontrolní akci s ohledem na velkou nabídku doplňků stravy určených pro kloubní výživu v tržní síti. Nabízené doplňky stravy se liší obsaženými látkami, formou i způsobem užívání a cenou, přičemž spotřebitelé si vybírají doplňky stravy s ohledem na obsah deklarovaných složek a jejich očekávané účinky. Prodej těchto produktů je mj. často podporován cílenou reklamou.

Při stejně zaměřené kontrolní akci v roce 2021 laboratorní hodnocení potvrdilo nevyhovující parametry u 7 z 10 odebraných vzorků. Z důvodu opakovaně neuspokojivých výsledků budou kontrolní akce v daném segmentu pokračovat i v budoucnu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI