https://bezpecnostpotravin.cz/grant-efsa-cesta-ke-kvantitativnimu-hodnoceni-rizik-v-oblasti-welfare-zvirat-pilotni-testovani-standardizovaneho-souboru-opatreni-zalozenych-na-zviratech-u-prasat/

Vydáno: 31. 5. 2024
Autor: KM EFSA

Ačkoli již existuje několik databází/výzkumných projektů, v nichž jsou uloženy informace o dobrých životních podmínkách prasat a o souvisejících opatřeních na zvířatech (animal based measures – dále jen „ABM“), které by mohly být považovány za potenciálně cenné zdroje dat, jak vyplynulo z projektu cestovní mapy, je v současné době k dispozici mnoho různých protokolů pro hodnocení welfare prasat v celé EU. To naznačuje, že v současné době stále chybí standardizace údajů o dobrých životních podmínkách prasat, což v mnoha případech brání kvantitativnímu hodnocení dobrých životních podmínek prasat.

Obsahem této výzvy (Pathway to animal welfare quantitative risk assessment: piloting a standardised collection of Animal Based Measures in pigs (EUBA-EFSA-2024-BIOHAW-01)) je výběr (stávajících a nových) ABM a souvisejících údajů o managementu, zdrojích a životním prostředí (tzv. „kontextových“ údajů) od prasnic a selat a z různých systémů a postupů ustájení, včetně porážek, shromažďované v terénu ve velkém měřítku a harmonizovaným způsobem ve všech členských státech EU. Tyto údaje mají být použity pro vývoj volně přístupného prototypu databáze pro analýzu korelace mezi ABM a souvisejícími kontextovými údaji a umožnit budoucí kvantitativní hodnocení rizik welfare prasnic a selat na farmách.

Maximální rozpočet, který má EFSA k dispozici, je 1 500 000 EUR (tj. 90 % celkových způsobilých nákladů projektu); maximální doba trvání přímé dohody je 36 měsíců od zahajovací schůzky.

Termín pro zaslání návrhů řešení je 14. listopadu 2024.

Aby bylo dosaženo hlavního cíle výzvy, musí návrhy předkládat konsorcium složené z nejméně čtyř způsobilých organizací. Jeden z partnerů musí být v návrhu označen jako vedoucím konsorcia. Vedoucí konsorcia je současně žadatelem (uzavírá grantovou dohodu s EFSA) a je odpovědný za určení partnerů.

Zdroj: EFSA