https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-21-tyden-2024/

Vydáno: 5. 6. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 21. týdnu 2024: 20. 5. – 26. 5. 2024 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku
    Potraviny  
24/05/2024 Francie  detekce kadmia v avokádu Peru, přes Španělsko
23/05/2024 Slovinsko  Listeria monocytogenes v uzeném lososu  
23/05/2024 Nizozemsko  zearalenon v ječných kroupách  
22/05/2024 Španělsko  Salmonella spp. v srdcovkách Španělsko, surovina z Portugalska
22/05/2024 Nizozemsko  mykotoxin deoxynivalenol v bezlepkových makarónech Rumunsko
22/05/2024 Francie  olovo a linuron v libečku  
21/05/2024 Nizozemsko  chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v Rooibos čaji ananasovém Indie
    Krmiva  
20/05/2024 Finsko  Salmonella Kottbus, Salmonella Mishmarhaemek a Salmonella Abony v jehněčích uších (žvýkací pochoutka pro psy) Turecko, přes Dánsko
      Materiály přicházející do styku s potravinami  
24/05/2024 Estonsko  migrace vysokých hladin primárních aromatických aminů z děrované naběračky Čína

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.