https://bezpecnostpotravin.cz/tiskova-zprava-cesti-zemedelci-snizili-v-letech-2018-az-2023-spotrebu-pripravku-na-ochranu-rostlin-o-104/

Vydáno: 5. 6. 2024
Autor: Ministerstvo zemědělství
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/pole_postrik_POR_A-300x232.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/pole_postrik_POR_A-768x594.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/pole_postrik_POR_A-1536x1188.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/pole_postrik_POR_A-2048x1584.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="792" class="wp-image-53922" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
Foto: Shutterstock

Tisková zpráva — Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě.

„Jsem rád, že naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a daří se jim dlouhodobě snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Tento trend chceme podporovat i v příštích letech, je to důležité pro ochranu životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

V období od 2018 do 2023 se dařilo snižovat spotřebu herbicidů a desikantů, klesla o 22 %, o více než 17 % se snížila spotřeba fungicidů. Minimalizovala se také spotřeba insekticidních mořidel. To je výsledkem zákazu používání insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů z roku 2018. Celkovou spotřebu chemických přípravků výrazně ovlivňuje přemnožení hraboše polního, která se například v roce 2023 projevila extrémním meziročním nárůstem spotřeby rodenticidů (o 468 %).

Grafické porovnání spotřeby přípravků na ochranu rostlin v letech 2018–2023 (v kg, l)           

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/image-300x174.png 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/image-768x445.png 768w" alt="" width="906" height="525" class="wp-image-53921" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
 Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Na plnění úkolů vyplývajících z opatření NAP se podílejí MZe, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a další odborná pracoviště. Během období platnosti NAP se podařilo zcela či částečně realizovat 90 % opatření. Konkrétně bylo do konce letošního prvního čtvrtletí z celkového počtu 44 zcela splněno 23 opatření, částečně splněno 17 a nesplněna byla 4 opatření. Opatření, která byla splněna částečně nebo splněna nebyla, budou revidována a případně převedena do NAP pro další období.

Výzkumné priority realizované v rámci NAP se zaměřovaly například na řízení ochrany rostlin, inovace metod integrované ochrany rostlin, biologické a nechemické prostředky, metody ochrany rostlin a odolnost rostlin proti škodlivým organismům. Pozitivní bylo narůstající zapojení řešitelů z vědecko-výzkumných organizací a akademické sféry. Klíčovou roli zde přesto má Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství byly cíle NAP v období 2018–2022 podpořeny celkovou částkou zhruba 77,3 mil. Kč.  V letech 2023 až 2024 je předpokládaná výše finanční podpory 40,1 mil. Kč (částka za rok 2024 vychází z plánovaných výdajů).

Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů (NAP) je soubor opatření, kterým se ve členských státech EU realizuje program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí.

Zdroj: MZe

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství