https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2617/muni-je-lidrem-v-ziskavani-podpory...

20.06.2024

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje 48 % celkové finanční podpory určené pro ČR. Jádro vysokoškolského sektoru tvoří tzv. Asociace výzkumných univerzit (AVUni). Výzkumné týmy a jednotlivci z AVUni si připisují cca 77 % finanční podpory určené pro český vysokoškolský sektor v programu Horizont Evropa. Nejvyšší podporu z programu Horizont Evropa získávají výzkumná pracoviště a jednotlivci z MUNI (54 mil. €, téměř 30 % podpory pro celý VŠ sektor v ČR).

Podrobná analýza je k dispozici zde.