https://bezpecnostpotravin.cz/vlada-na-navrh-ministerstva-zdravotnictvi-rozsirila-seznam-navykovych-latek-o-derivaty-hhc-a-jim-podobne-latky/

Vydáno: 2. 7. 2024
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/07/THC_vzorec-300x166.jpg 300w" alt="" width="469" height="260" class="wp-image-54671" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; width: 820px;" loading="lazy" decoding="async" />
Ilustrace: Grifart

Tisková zpráva – Ministerstvo zdravotnictví po tom, co návrh připravilo a vláda jej schválila, obdrželo od Evropské komise souhlas se zařazením psychoaktivních látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek.

S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž takový účel musí subjekt prokázat v rámci správního řízení. Ostatní zacházení je protiprávní, z čehož vyplývá, že i případné skladování předmětných látek za účelem jejich dodání fyzickým osobám zákon o návykových látkách nepřipouští a Ministerstvo zdravotnictví není oprávněno k předmětné činnosti povolení k zacházení vydat.

Výrobci, distributoři, prodejci, případně jiné subjekty, které s uvedenými látkami či výrobky zacházejí, musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. A to jak fakticky, například předmětné látky neskladovali, tak právně, tzn. že nebudou držiteli vlastnických práv k předmětným látkám či výrobkům. V případě, že budou předmětnou činnost vykonávat také po nabytí účinnosti nové právní úpravy, vystavují se úkonům trestního řízení s rizikem trestního stíhání.

Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví