https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2634/druha-vyzva-fair-impact-pro-narodni-iniciativy

Projekt FAIR-IMPACT vyhlásil zahájení podpůrného programu pro iniciativy na vnitrostátní úrovni.  Program je zaměřen na organizaci s celostátní působností, včetně (ale nejen) organizací pověřených implementací EOSC. Jeho účelem je pomoci účastníkům při rozvoji prováděcích činností v rámci FAIR.

Prostřednictvím tohoto programu budou mít účastníci možnost zapojit se s odborníky do řady virtuálních workshopů na řadu témat, jako jsou financování, přesvědčování činitelů s rozhodovací pravomocí, zapojování výzkumných pracovníků a předvádění národních iniciativ. Cílem  workshopů je poskytnout ucelený přehled o tom, co je pro FAIR dosažitelné na vnitrostátní úrovni.

Uzávěrka pro registraci je 12. července 2024. Program bude trvat od září 2024 do ledna 2025. Více informací na této adrese: https://fair-impact.eu/second-call-national-level-initiatives

Projekt FAIR-IMPACT si klade za cíl identifikovat postupy, politiky a nástroje a technické specifikace, jež mají vést výzkumné pracovníky, správce úložišť, výzkumné organizace, tvůrce politik ke správě údajů FAIR.