https://bezpecnostpotravin.cz/technicke-setkani-efsa-k-zadostem-o-zarazeni-potravinarskych-enzymu-na-seznam-spolecenstvi/

Vydáno: 8. 7. 2024
Autor: KM EFSA

Podle nařízení (ES) č. 1332/2008 podléhají všechny potravinářské enzymy, které jsou již na trhu EU, i nové potravinářské enzymy hodnocení bezpečnosti úřadem EFSA. Výsledky těchto hodnocení pomáhají Evropské komisi při sestavování prvního seznamu potravinářských enzymů Společenství (EU). Od března 2021, kdy vstoupilo v platnost nařízení o transparentnosti, byla stanovena nová opatření týkající se právních a procesních požadavků na zpracování technické dokumentace žádostí o potravinářské enzymy.

Po zveřejnění nových pokynů pro předkládání dokumentací k potravinářským enzymům v říjnu 2021 a katalogu skupin potravin a technických faktorů v červnu 2023 navíc EFSA zjistil opakující se nedostatky v údajích a časté problémy v předkládaných dokumentacích, které často brání procesu hodnocení a ohrožují úspěšné výsledky hodnocení.

S ohledem na to EFSA pořádá technické diskusní setkání, na němž by si EFSA a účastníci vyměnili názory na vědecké otázky týkající se použití potravinářských enzymů. Zaměří se na nejčastější problémy v celém procesu hodnocení rizik, které vedou k nepříznivým výstupům. Během akce bude příležitost řešit procesní aspekty specifické pro dokumentace týkající se potravinářských enzymů v rámci různých praktických opatření provádějících nařízení o transparentnosti (EU) 2019/138 a vysvětlit, jak EFSA kontroluje a posuzuje tvrzení o důvěrnosti údajů.

Akce bude také příležitostí k představení webového nástroje FEIM (Food Enzyme Intake Model) a také katalogu AMR genů u druhů Bacillus používaných k výrobě potravinářských enzymů.

Akce je určena pro osobní účast a uskuteční se v italské Parmě 24. října 2024 od 14:00 do 18:00 a 25. října 2024 od 9:00 do 18:00 hod. Další podrobnosti budou sděleny vybraným účastníkům. Online účast bude zajištěna prostřednictvím webového přenosu; online účastníci však nebudou mít možnost během zasedání komunikovat, a to ani ústně, ani písemně.

Akce je určena všem zájemcům o potravinářské enzymy se zaměřením na žadatele a poradce v oboru.

Kapacita je omezena na maximálně 65 účastníků, včetně přednášejících určených EFSA. Upozorňujeme, že registrace může být ukončena po dosažení maximálního počtu účastníků nebo nejpozději 19. července 2024.

On-line registrační nástroj, návrh programu a další informace jsou dostupné na webu EFSA.

Účast je bezplatná. Jednacím jazykem bude angličtina, překlad nebude zajištěn.

Zdroj: EFSA