https://bezpecnostpotravin.cz/svs-upozornuje-na-mozne-potize-zvirat-pri-horkem-pocasi/

Vydáno: 9. 7. 2024
Autor: SVS

Zdroj: Pexels.com

Vysoké teploty na řadě míst České republiky v těchto dnech překračují hranici 30 stupňů celsia, což může mít negativní dopad také na pohodu a zdraví zvířat. Chovatelé musí zvířatům zajistit dostatečné napájení, ale také dbát na větrání a chlazení. V souvislosti s vysokými teplotami mohou nastat problémy i při přepravě zvířat. Kontroly inspektorů Státní veterinární správy (SVS) v chovech se proto v tomto období ve zvýšené míře zaměřují na plnění povinností chovatelů ve vztahu k horkému počasí.

Pastevně chovaná zvířata, v našich podmínkách především skot, ovce a koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním žárem. Nutné je zajištění vhodného zdroje napájení. Pro bližší představu lze uvést množství vody, které hospodářská zvířata vyžadují na den: skot 40 l, dojnice 100 – 180 l, prase 25 l, ovce 20 l. Povinností chovatelů je sledovat vývoj počasí a včasně reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je v případě extrémních teplot vhodné zvířata chladit, například mlžícím systémem.

Ve stájích, kde může teplota stoupat vysoko, by měla být zajištěna ventilace. V pohotovostním plánu chovatele musí být uvedena doba, po kterou je možné udržet dobré životní podmínky pro zvířata v případě selhání umělého větracího systému. Chovatel v případě výpadku energie ve stájích musí zajistit okamžitou činnost náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici.

Na dostatek vody by neměly zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Zejména při delší cestě je vhodné dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře napít a proběhnout. Zvířata je potřeba zastínit a v případě velkého horka i chladit.

„Dlouhodobým nešvarem jsou situace, kdy majitelé nechávají svá zvířata na přímém slunci v autě, k čemuž dochází například na parkovišti před supermarkety. Teploty ve vozidle mohou během několika minut přesáhnout i 50 °C, což ohrožuje zdraví, v mnoha případech i život zvířete,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.  

Pokud přeci jen k přehřátí zvířete dojde, pak je nutné poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit jedince do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře. Pro hlavní denní venčení psů se jako nejvhodnější doba doporučuje ráno a večer, kdy jsou teploty nižší. Pokud je to možné, měli by se chovatelé při venčení psů vyhnout rozpálenému asfaltu nebo betonu a dát přednost trávníku či jinému přírodnímu povrchu., na němž nehrozí popálení psích tlapek. Vhodné je také využívat stínu a vybrat si stranu ulice, kde slunce nepálí.

Obdobná pravidla platí i pro transport hospodářských zvířat. V horkých dnech se doporučuje přepravu směřovat především do brzkých ranních nebo večerních hodin. Každopádně je povinností dopravců zajistit splnění požadavků daných legislativou, především pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a odpočinek zvířat po celou dobu přepravy.

Zdroj: SVS
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS