https://www.bezpecnostpotravin.cz/nejcastejsi-alimentarni-onemocneni-v-cr-deskriptivni-analyza-kampylobakterioz-za-obdobi-2018-2021.aspx

Autor: SZÚ
SZÚ předložil výsledky deskriptivní analýzy případů kampylobakterióz

Kampylobakterióza už 15 let patří spolu s varicellou a nyní i covid-19 mezi nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění v České republice.

Článek předkládá výsledky deskriptivní analýzy případů kampylobakterióz z dat nahlášených v elektronickém Informačním systému infekční nemoci v ČR za jednotlivé roky 2018–2021, celkem bylo za toto období hlášeno 81 115 případů. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022;31(10):395-401.


ZC_10_2022_Kampylobakteriozy.pdf Zprávy CEM - Kampylobakteriózy

Michaela Špačková, Ondřej Daniel 

Zdroj: SZÚ