Vydáno: 17.1.2023
 
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru

Nařízení o zrušení nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. hlízami bramboru (Solanum tuberosum L.) původem z Polské republiky na území České republiky.

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 31. ledna 2023

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ