https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/regionalni-site-csv/region-severovychod/manazersky-vecer-zemedelcu-potravinaru.html

Manažerský večer zemědělců, potravinářů, venkova a místních samospráv

Datum: 20.1.2023  17:30 – 23:45
Místo konání: Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova třída 341, 539 01 Hlinsko
Tématické zaměření akce: PRV, Strategický plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, CSV
Kategorie: Ostatní

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat k návštěvě stánku Celostátní sítě pro venkov v rámci akce Manažerský večer zemědělců, potravinářů, venkova a místních samospráv.  

Bližší informace o akci, programu a možnostech registrace naleznete na stránkách SZIF (PDF, 303 kB).