https://bezpecnostpotravin.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace-k-21-2-2023/

Aktuatily k nákazové situaci 

10. 3. 2023 
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo africký mor prasat u prasete divokého uloveného v honitbě Nové Město pod Smrkem. Jedná se o první potvrzený případ nákazy u uloveného prasete divokého v Libereckém kraji. 
Nákaza byla v tomto týdnu potvrzena také u uhynulého divočáka nalezeného v katastrálním území Horní Řasnice. Uhynulé tělo bylo nalezeno pouhých 80 metrů od místa nálezu jednoho z předchozích nakažených kusů (předchozí kus byl nalezen 6. 2. 2023). Jedná s o šestý případ v oblasti u uhynulého prasete divokého od začátku loňského prosince. Ostatky všech nakažených divočáků byly nalezeny na území tzv. uzavřeného pásma č. II na Frýdlantsku. Platná mimořádná veterinární opatření se proto v tuto chvíli nijak nemění.  Místní myslivci se po dohodě s Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj v průběhu víkendu pokusí lokalitu okolo místa posledního nálezu důkladně prohledat.
Nálezy potvrzují, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná mimořádná veterinární opatření a zásady biologické bezpečnosti. AMP se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat divokých. V chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.

21. 2. 2023
Poblíž obce Ludvíkov pod Smrkem na Frýdlantsku bylo nalezeno uhynulé volně žijící prase (divoké), u kterého se následně potvrdil africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o pátý podobný  případ ve stejné oblasti. U uhynulého volně žijícího prasete nalezeného jako všechny předchozí kusy v tzv. uzavřeném pásmu II potvrdilo virus AMP vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava (Národní referenční laboratoř pro AMP). Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo uzavřené pásmo II, nemění Státní veterinární správa (SVS) platná mimořádná veterinární opatření (MVO). Nález potvrzuje, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná MVO a zásady biologické bezpečnosti. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat volně žijících, zatímco u domácích prasat nebyla tato nákaza nikdy v ČR potvrzena.

10. 2. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo virus afrického moru prasat (AMP) u uhynulého prasete divokého nalezeného v uzavřeném pásmu II na Frýdlantsku. Uhynulý divočák byl nalezen nedaleko obce Horní Řasnice. Od prvotního pozitivního výskytu na počátku loňského prosince jde o čtvrtý případ pozitivního divočáka na AMP. Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo vytyčenou oblast (uzavřené pásmo II), nechystá Státní veterinární správa aktuálně změnu mimořádných veterinárních opatření. Nálezy jsou však potvrzením, že se nákaza v oblasti vyskytuje a je proto nutné nařízení SVS dodržovat.

20. 1. 2023
Státní veterinární správa (SVS) dnes vydala nařízení, které mění mimořádná veterinární opatření v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení africkým morem prasat (AMP). V návaznosti na příslušnou legislativu platnou pro celou Evropskou Unii se mění název oblasti o výměře bezmála 200 km² z „pásma infekce“ na „uzavřené pásmo II“. V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty. Z oblasti bude možno po obdržení povolení od SVS přesouvat divoká prasata a vepřové produkty. Podrobnosti v tiskové zprávě.

5. 1. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo virus afrického moru prasat (AMP) u dvou uhynulých prasat divokých nalezených v pásmu infekce na Frýdlantsku. Uhynulá těla divočáků našli myslivci nedaleko Nového Města pod Smrkem, kde byl na přelomu loňského listopadu a prosince nalezeno uhynulé nakažené sele divočáka. Od prvotního pozitivního výskytu jsou aktuální nálezy v pásmu infekce první uhynulí divočáci, kteří zde byli od počátku prosince dohledáni. Jelikož se nejedná o nálezy mimo vytyčenou oblast, nechystá Státní veterinární správa aktuálně změnu mimořádných veterinárních opatření. Nálezy jsou však potvrzením, že se nákaza v oblasti vyskytuje a je proto nutné dodržovat nařízení SVS.

Nařízení vydaná SVS

  • Mimořádná veterinární opatření (MVO) – Zrušení pásma infekce a vymezení uzavřeného pásmo II – SVS/2023/010433-L
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) platné pro celou ČR – Přemisťování domácích prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřených pásem – SVS/2022/168121-G
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení uzavřeného pásma I na Liberecku – SVS/2022/163610-L
  • Zrušeno: Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení pásma infekce na Liberecku – SVS/2022/157681-L
  • Stále platná mimořádná veterinární opatření (MVO) pro celou ČR – AMP (úplné znění nařízení)
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Zrušení oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic ČR s Polskem – SVS/2022/158214-G

Školení pro myslivce – online kurz

Státní veterinární správa (SVS) připravila v souvislosti s výskytem AMP na území ČR online kurz pro myslivce. Do kurzu, který je v rámci E-learningového portálu SVS, se můžete přihlásit zde. Příručka pro přístup je k dispozici zde.

Formuláře, dokumenty a osvědčení

Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat a zárodečných produktů, a pro přepravu živočišných produktů a vedlejších živočišných produktů naleznete v Online formulářích.

Mapy 

Mapa uzavřeného pásma I (modrá barva) a uzavřeného pásma II (růžová barva)

uzavřené pásmo I a II


Mapa s nálezy pozitivních prasat divokých na Frýdlantsku

Mapa pozitivní 


Prevence proti africkému moru prasat

Informace o nákaze

Legislativa

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření v souvislosti s AMP (sekce obsahuje nařízení Evropského parlamentu, Rady (EU) a Komise (EU), dále regionalizaci České republiky a zákon č. 166/1999 Sb.).

Tiskové zprávy


Archiv

 
Zdroj: SVS