https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-z-unorovych-kontrol-prazskych-hygieniku-v-podnicich-stravovacich-sluzeb/ 

Aktualita HSHMP – Upatlaný, umaštěný gril nebo kuřecí maso skladované v kuchyni při pokojové teplotě se do správné hygienické praxe v žádném případě nepočítají.

Na kontrolní obhlídku hned 189 provozoven poskytujících stravovací služby se v měsíci únoru 2023 zaměřila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). V téměř devatenácti procentech kontrol se hygienici na místě setkali s nesprávnými až přímo nepřípustnými postupy. Za 30 nejzávažnějších pochybení uložili finanční sankce ve výši 150 100,- Kč. Do 22 podniků hygienici vyrazili na základě veřejností zaslaných podnětů. Ty se ponejvíce týkaly nedostatečné provozní hygieny a značení alergenů.

Detailnější strukturu kontrolovaných provozoven a škálu zjištěných závad přibližují grafy 1 a 2.

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Graf č. 2

Zdroj: HSHMP

A co hygieniky v únoru v pražských podnicích stravovacích služeb nejvíce „překvapilo“? Tak například pohled na v kuchyni skladované kuřecí maso v papírové krabici. V kuchyni přitom panovala pokojová teplota. Takové skladování je samozřejmě absolutně nevhodné. Stejně tak se do správné hygienické praxe nedá počítat ani upatlaný, zamaštěný, špinavý elektrický gril. Některé pražské stravovací provozovny mají vůbec k problematice skladování potravin a provozní hygieny obecně velmi svérázný a naprosto neakceptovatelný přístup. Svědčí o tom třeba potraviny volně ležící na zemi ve skladech nebo špinavé regály. Rizika skýtá i rozbitá dlažba v kuchyni či špinavá podlaha pod pracovními stoly.  Přestupek proti pravidlům představuje rovněž rýžovar s napálenou mastnotou nalezený v kuchyni jednoho z kontrolovaných podniků.

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj dat: HSHMP

Mezi nejvážnější situace při výkonu státního zdravotního dozoru v podnicích stravovacích služeb patří podezření na zdravotní obtíže spotřebitelů vzniklé po konzumaci servírovaných pokrmů. Takových podnětů pražští hygienici v únoru řešili 13, přičemž jako oprávněné se po detailním prověření ukázalo hned 10 podnětů.

V únoru patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech:

● v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
● v označování rozpracovaných pokrmů;
● v obecných požadavcích na potravinářské provozy;
● v provozní hygieně;
● ve skladování potravin.

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za únor 2023:

Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny a provozní hygieně – rozbitá dlažba v kuchyni a špína pod pracovními stoly


Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně – znečištěný elektrický gril


Foto č. 3 – nedostatky v čistotě provozního nádobí – rýžovar s napálenou mastnotou


Foto č. 4 – nevhodné skladování potravin na zemi ve skladu potravin


Foto č. 5 – nevhodné skladování syrového kuřecího masa v papírové krabici a při pokojové teplotě


Foto č. 6 – nedostatky v provozní hygieně a nedostatky ve skladování potravin – špinavý regál, potraviny skladované na zemi

 

Přehled HSHMP v únoru 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 17. 3. 2023
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP


Zdroj: HSHMP