Vydáno: 20. 3. 2023
Autor: KM EFSA

 

EFSA otevřel registraci k účasti na dvou informačních zasedáních k revidovaným pokynům pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce. Cílem setkání je poskytnout jasný přehled aktualizovaných pokynů s důrazem na klíčové změny, představit, jak provádět hodnocení rizik pomocí kalkulačky a řešit otázky s cílem zlepšit porozumění revidovanému dokumentu pokynů a kalkulačce.

Evropská komise požádala EFSA, aby revidoval své pokyny pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce, které byly zveřejněny v roce 2009. Uvedené pokyny popisují, jak provádět hodnocení rizik pro ptáky a savce přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky pesticidů v souladu s nařízením (EU) 1107/2009.

Nové pokyny nastiňují odstupňovaný systém hodnocení rizik zahrnující dietární expozici, expozici prostřednictvím sekundární otravy a expozici prostřednictvím příjmu kontaminované vody. EFSA rovněž vypracoval on-line kalkulačku, která implementuje metodiku hodnocení rizik pro všechny úrovně hodnocení rizik.

V souvislosti s tím pořádá EFSA dvě informační zasedání, která se zaměří na:

  • Revidované pokyny, 19. dubna (14:00–17:00)
  • Kalkulačku, dne 20. dubna (10.00–11.30)

Akce je určena pro hodnotitele rizik v členských státech, průmyslu, poradenských společnostech, akademické obci a nevládních organizacích.

Registrace probíhá do 17. dubna 2023.

Odkaz pro připojení ke schůzi bude sdělen po ukončení registrace, několik dní před akcí.

Akce bude v angličtině. Překlad nebude poskytován.

Účast na akcích je bezplatná.

Pořad jednání a podklady najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA