Vydáno: 21. 3. 2023
Autor: KM EFSA

 

Jedním z operačních cílů vědecké strategie EFSA 2027 je vypracování a zavedení harmonizovaných metodik pro hodnocení rizik v rámci EU i na mezinárodní úrovni. Pomocí školicích programů pro zaměstnance a odborníky se EFSA snaží tento cíl realizovat prostřednictvím rozvoje nových schopností, které tento rámec v komunitě hodnocení rizik EFSA podpoří.

V rámci mandátu a poslání Oddělení pro řízení znalostí, inovací a partnerství (KNOW) je předvídat dlouhodobé potřeby kompetencí EFSA a zároveň podporovat budování kapacit. Za účelem naplnění svého mandátu koordinuje oddělení KNOW průřezové vědecké znalostní činnosti v EFSA v úzké spolupráci s ostatními odděleními EFSA, přičemž specializované kurzy vyplývající z této výzvy jsou jednou z těchto činností.

Konkrétní cíle rámcové smlouvy vyplývající z tohoto zadávacího řízení jsou:

  • pomáhat odborníkům EFSA na hodnocení dietární expozice při vytváření a realizaci víceletého vzdělávacího programu na hodnocení dietární expozice.
  • pomáhat odborníkům EFSA na hodnocení dietární expozice při přípravě obsahu školení a školicích materiálů potřebných k realizaci školení.
  • usnadnit organizaci a koordinaci školicích kurzů o hodnocení dietární expozice (např. řízení účastníků školení, dodávání zpráv o školení).

Předpokládaná doba plnění rámcové smlouvy se odhaduje na čtyři roky.

Přibližný datum vyhlášení tendru je polovina dubna 2023.

Max. hodnota tendru je 100 000 EUR.

Lhůta pro vyjádření zájmu: 7. dubna 2023

Kvalifikační požadavky a další informace najdete na webu EFSA.

Pokud máte zájem o účast v tomto výběrovém řízení, zašlete prosím ve stanovené lhůtě e-mail na adresu efsaprocurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na řízení.

Zdroj: EFSA