Vydáno: 21. 3. 2023
Autor: KM EFSA

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu (EFSA/E/2023/01) o členství ve Vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) EFSA při jejich obnově v roce 2024. Tato příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří by se rádi ucházeli o členství v jednom z 10 Vědeckých panelů úřadu EFSA nebo ve Vědeckém výboru. 

 


Základem činnosti EFSA jsou znalosti, zkušenosti a rozhodování externích vědeckých odborníků zapojených do činnosti EFSA. Vědecké panely EFSA jsou odpovědné za většinu hodnocení prováděných tímto úřadem. Každý z deseti panelů se věnuje jiné oblasti potravinového a krmivového řetězce. Vědecký výbor má za úkol podporovat činnost panelů v oblasti průřezových vědeckých otázek. Zaměřuje se na vypracování harmonizovaných metodik hodnocení rizik v oblastech, v nichž dosud nejsou definovány přístupy platné pro celou EU. 

Vědecký výbor a vědecké panely EFSA se skládají z vysoce kvalifikovaných, nezávislých vědeckých odborníků, kteří se zavázali provádět vědecká hodnocení a vyvíjet související metodiky hodnocení. Členství v těchto uskupeních se obnovuje na základě důkladného a transparentního výběrového řízení každých pět let, přičemž následující obnovení proběhne v roce 2024. 

Výzva k vyjádření zájmu o členství ve vědeckých panelech a Vědeckém výboru EFSA 2023

Období pro podávání žádostí: 1. února – 3. dubna 2023 

Proč se stát expertem EFSA? Vstup do Vědeckého výboru nebo vědeckých panelů EFSA je jedinečnou příležitostí pracovat s některými z nejlepších odborníků v Evropě, rozšířit svou síť a pokročit ve své kariéře v multidisciplinární, inkluzivní a flexibilní organizaci. 

 


Jak se vybírají odborníci? Výzva k podávání žádostí je vyhlášena rok před obnovením. Po důkladném výběrovém řízení Správní rada úřadu EFSA nominuje odborníky na základě užšího výběru předloženého výkonným ředitelem EFSA.

Pokud máte zájem přispět k budoucnosti vědy a hrát nějakou roli v připravenosti EFSA na budoucnost, nezapomeňte tyto příležitosti zvážit nebo šířit informace ve svém okolí. 

Věříme, že tato příležitost může být užitečnou výměnou profesionálních zkušeností a zároveň přispěje k rozvoji kapacity vědeckého hodnocení a odborné komunity v EU.


Zdroj: EFSA