https://bezpecnostpotravin.cz/existuji-zdravotni-rizika-spojena-s-konzumaci-lekorice-tehotnymi-zenami/

Vydáno: 22. 3. 2023
Autor: BfR

 

Foto: Pixabay

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) se zabýval hodnocením finské observační studie, na jejímž základě vědci doporučili varovat těhotné ženy před konzumací lékořice.

Ve finské observační studii byly porovnávány děti matek, které během těhotenství konzumovaly více než 250 g lékořice (cca 500 mg kyseliny glycyrrhizové) týdně, s dětmi matek, které lékořici nekonzumovaly vůbec nebo konzumovaly jen cca 125 g týdně. Výsledky ukázaly, že děti z první skupiny se v některých parametrech svého tělesného a duševního vývoje lišily od dětí, jejichž matky nekonzumovaly žádnou lékořici nebo konzumovaly mnohem méně lékořice týdně. Autoři studie interpretovali pozorované rozdíly jako nepříznivé účinky expozice nenarozeného dítěte kyselině glycyrrhizové – složce lékořice. Na základě výsledků studie vědci doporučili, aby byly těhotné ženy varovány před konzumací lékořice.

Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) vyhodnotil studii provedenou Räikkönenem et al. (2009; 2010; 2017a), stejně tak i norský Vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM, 2018), a dospěl k závěru, že údaje shromážděné ve studii nejsou adekvátní pro spolehlivé vyjádření o možné příčinné souvislosti mezi konzumací lékořice během těhotenství a fyzickým a duševním vývojem potomka.

Je známo, že kyselina glycyrrhizová může při konzumaci velkého množství vést ke změně minerálního metabolismu s akumulací sodíku a ztrátou draslíku. Důsledkem je zvýšení krevního tlaku, zadržování vody v tkáních (otoky) a svalová slabost. Vzhledem k tomu, že na obalech potravin obsahujících lékořici není informace o obsahu kyseliny glycyrrhizové v jednotlivých výrobcích, měli by se spotřebitelé trpící vysokým krevním tlakem, kardiovaskulárními chorobami a cukrovkou, a také těhotné ženy zdržet trvalé konzumace většího množství lékořice.

Více informací zde: Does the consumption of liquorice by pregnant women impair the mental and
physical development of children?

Zdroj: Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR)