Vydáno: 22. 3. 2023
Autor: VÚRV

 

Foto: Shutterstock

Výzkumný ústav rostlinné výroby zve zájemce na cyklus webinářů „Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Ing. Jan Štrobach, Ph.D. a Ing. Jana Chrpová, CSc.

Cílem webinářů je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi „Integrovaných systémů regulace škodlivých organizmů“ s využitím všech prvků (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací pesticidních přípravků) v konvekčním zemědělství v rámci měnících se klimatických podmínek a s možnostmi nechemických a biologických alternativ v rámci nejnovějších inovací v regulaci škodlivých organizmů.

Zemědělci budou seznámení s inovacemi v regulaci chorob, škůdců a plevelů. Dalším cílem je seznámení s problematikou rezistence škodlivých organizmů vůči pesticidům, s možnostmi prevence vzniku rezistence a antirezistentní strategie při používaní pesticidních přípravků v konvenčním zemědělství. Cílem uplatnění integrovaných systémů bude především zvýšení jejich efektivnosti z pohledu účinku na škodlivé organizmy (choroby, škůdci a plevele) při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES dojde k významnému snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů jejich rezidui. Současně uplatněné systémy regulace škodlivých organizmů přispějí ke zvýšení diverzity fauny a flory.

Akci, která je určena pro všechny zájemce, pořádá ZS ČR v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Zdroj: Výzkumný ústav rostlinné výroby