https://bezpecnostpotravin.cz/efsa-spousti-mezinarodni-osvetovou-kampan-s-nazvem-eu-si-vybira-bezpecne-potraviny/

Vydáno: 17. 5. 2023
Autor: KM EFSA

 


Dne 16. května 2023 spustil po úspěšných dvou předchozích ročnících Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s partnery v 16 členských státech EU již třetí ročník kampaně #EUChooseSafeFood. Cílem kampaně je připomínat, že při výběru potravin je důležité myslet i na to, zda suroviny, ze kterých jídlo připravujeme, jsou čerstvé a neobsahují nežádoucí látky.

Cílem kampaně #EUChooseSafeFood je pomoci občanům v evropských zemích uvažovat kriticky při každodenním výběru potravin. Nabízí spotřebitelům praktické a snadno dostupné informace. Například rady, jak číst etikety na potravinách, jak porozumět přídatným látkám nebo jak potraviny připravovat a skladovat. Kampaň se zabývá různými tématy souvisejícími s potravinami. Letos se zaměří na užitečné rady spotřebitelům pro zajištění správné hygieny potravin v domácnosti, omezení plýtvání potravinami a na poskytování informací o tom, co se v EU dělá v boji proti nemocem přenášeným potravinami.

„Úřad EFSA spolupracuje s národními institucemi pro bezpečnost potravin a s vědci z celé Evropy na tom, aby byly potraviny bezpečné, zdravé a udržitelné. Kampaň #EUChooseSafeFood propojuje vědecké poznatky o bezpečnosti potravin s potravinami, které se dostávají na náš stůl, umožňuje spotřebitelům správně se rozhodovat při výběru potravin a přispívá k tomu, aby veřejnost lépe porozuměla potravinám. Velmi mě těší, že tato kampaň stále nabírá na dynamice a že se letos do kampaně přihlásilo více národních partnerů než kdykoli předtím,“ prohlásil výkonný ředitel úřadu EFSA Bernhard Url.

Kampaň se zaměřuje především na občany evropských zemí ve věku od 25 do 45 let, přičemž důraz je kladen především na mladé rodiče a na osoby se zájmem o bezpečnost potravin a vědu. Zdůrazňuje úlohu evropských vědců, kteří společně usilují o ochranu spotřebitelů před riziky spojenými s potravinami.

V následujících týdnech a měsících budou jednotlivé vlády a úřady pro bezpečnost potravin v celé EU pod hlavičkou #EUChooseSafeFood spouštět cílené aktivity a pořádat akce pro veřejnost. Kampaň mohou podpořit i národní instituce a sdružení. Kampaňové materiály – vizuály, videa, či příspěvky na sociální sítě v různých jazycích jsou k dispozici na stránce kampaně.

Pro více informací navštivte:


Informace o kampani

Kampaně #EUChooseSafeFood 2023 se účastní 16 zemí: Belgie, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Severní Makedonie.

O úřadu EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je agenturou Evropské unie, která byla založena v roce 2002, aby sloužila jako nestranný zdroj vědeckého poradenství pro manažery rizik a informovala o rizicích spojených s potravinovým řetězcem. Spolupracuje se zúčastněnými stranami na podpoře soudržnosti vědeckého poradenství EU a poskytuje vědecký základ pro zákony a předpisy na ochranu evropských spotřebitelů před riziky spojenými s potravinami – od zemědělce ke spotřebiteli.

Pozitivní dopad kampaně

Během prvních dvou ročníků měla kampaň #EUChooseSafeFood pozitivní dopad na povědomí spotřebitelů o bezpečnosti potravin v EU a na jejich porozumění této problematice. Poměr osob, které se setkaly se sděleními kampaně a připomněly si, že rozhodnutí o bezpečnosti potravin jsou založena na vědeckých poznatcích, vzrostl ze 2 z 10 v roce 2021 na 4 z 10 v roce 2022. Mezi těmi, kteří přišli do kontaktu s kampaní, se také zvýšila důvěra v systém zajišťování bezpečnosti potravin v EU: Pokud jde o bezpečnost potravin, 70 % občanů evropských zemí uvedlo, že v roce 2022 měli důvěru k EU a ke státním orgánům, což je o 10 % více než v roce 2021.

 

Zdroj: EFSA