Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

 

Foto: Shutterstock

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil Výroční zprávu Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022.

 

Zdroj: ÚKZÚZ