https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-19-tyden-2023/

Vydáno: 19. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

 

 

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 19. týdnu 2023: 8. 5. – 14. 5. 2023 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku
    Potraviny  
12/05/2023 Polsko  překročení maximálního přípustného množství sumy pyrrolizidinových alkaloidů na úrovni 240+/-40 µg/kg v čaji Polsko
12/05/2023 Itálie  rezidua acetamipridu, chlorpyrifosu, imidaklopridu a thiofanát-methylu v listu pískavice řecké seno  Indie
11/05/2023 Německo  atropin a skopolamin v teffové mouce Španělsko
11/05/2023 Francie  Listeria monocytogenes v jarních závitcích  
11/05/2023 Nizozemsko  pesticidy ve vigně čínské mražené řezané Čína
10/05/2023 Nizozemsko  chlorpyrifos-ethyl a metalaxyl v hrachu cukrovém Keňa
09/05/2023 Finsko  nepovolené reziduum pesticidu chlorpyrifos v nashi hruškách Čína, přes Nizozemsko
09/05/2023 Belgie  kadmium v mražených malinách Srbsko
08/05/2023 Itálie  Salmonella Infantis v mraženém kuřecím mase mletém  
08/05/2023 Polsko  překročení MRL pro rezidua pesticidu chlormekvát (0.75 ± 0.38 mg/kg) v hruškách Nizozemsko
08/05/2023 Slovinsko  Salmonella v pastě tahini Egypt
08/05/2023 Švédsko  lepek nedeklarovaný v bezlepkovém pivu Dánsko
08/05/2023 Slovinsko  přítomnost nedeklarovaných mléčných proteinů detekovaných v arašídovém máslu s kousky čokolády, bio  
    Krmiva  
10/05/2023 Slovinsko  Salmonella v kompletním krmivu pro psy (raw pet food)  
      Materiály přicházející do styku s potravinami  
       

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.