Vydáno: 6. 6. 2023
Autor: Český svaz včelařů

 

 

Od účinnosti novely veterinárního zákona (1.10.2022), která se dotkla včelařství, jsme očekávali i navazující změnu vyhlášky č. 18/2018 Sb., tzv. „včelí vyhlášky“. K tomu došlo 31.5.2023, kdy ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel.

Nová vyhláška je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona a upravuje zejména:

§ zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě;

§ zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje;

§ vypuštění chovu včely s dobrým čistícím instinktem z opatření k tlumení nákaz;

§ rozdělení podmínek a opatření pro každou jednotlivou nebezpečnou nákazu včel, tj. mor včelího plodu nebo hnilobu včelího plodu, a to z důvodu přehlednosti;

§ zkrácení doby, po kterou bude možné uplatňovat předchozí vyšetření v případě výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, ze 12 měsíců na 4 měsíce;

§ dílčí terminologická zpřesnění, která uvádějí vyhlášku do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat.

Nová vyhláška č. 144/2023 Sb., plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 18/2018 Sb., a je účinná od 1.7.2023.

Naleznete ji ZDE

Mgr. Jarmila Machová

Zdroj: Český svaz včelařů