Vydáno: 7. 6. 2023
Autor: SVS

 

Foto: Shutterstock


Aktuality SVS k nákazové situaci  


7. 6. 2023 

Vyšetření v jihlavském Státním veterinárním ústavu potvrdilo nákazu africkým morem prasat u šesti ze sedmi uhynulých divočáků nalezených v okolí Horních Pertoltic na Frýdlantsku. Po nálezu uhynulého selete uprostřed jmenované obce z 29. května (SVS o nálezu informovala již 5. 6.) se místní myslivci rozhodli prohledat oblast kolem obce a postupně nalezli sedm uhynulých těl. Dle vyjádření myslivců žije v oblasti početná populace divočáků. Od začátku loňského prosince byla nákaza potvrzena u 27 uhynulých či ulovených divočáků na Frýdlantsku. Vedle toho SVS eviduje pouze jeden případ pozitivního prasete divokého uloveného na Českolipsku poblíž Mimoně, který byl potvrzen na začátku května. 

5. 6. 2023 
V týdnu od 29. 5. do 4. 6. byl AMP potvrzen u dvou kusů uhynulých prasat divokých. Jednalo se o divočáky nalezené v katastrálním území Horních a Dolních Pertolticích. Od začátku loňského prosince byla nákaza potvrzena u 21 uhynulých či ulovených divočáků na Frýdlantsku. 

1. 6. 2023 
Státní veterinární správa (SVS) dnes mění mimořádná veterinární opatření v oblasti kolem Hradčan u Mimoně v Libereckém kraji, kde byl na začátku května potvrzen ulovený divočák nakažený africkým morem prasat (AMP). V návaznosti na příslušnou legislativu platnou v EU se mění název oblasti o výměře přes 230 km² z „pásma infekce“ na „uzavřené pásmo II“. V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty.

26. 5. 2023 
V tomto týdnu byl AMP potvrzen u dalších tří kusů nalezených uhynulých prasat divokých. Jednalo se o kus nalezený v honitbě Bulovka – Obora v katastrálním území Dolní Pertoltice. Druhý kus byl nalezený v honitbě Nové Město, třetím případem byly kosterní zbytky nalezené v honitbě Lázně Libverda. Od začátku loňského prosince tak byla nákaza potvrzena u 19 uhynulých či ulovených divočáků v Libereckém kraji. 

16. 5. 2023  
Počínaje dnešním dnem se rozšiřuje nárazníkové pásmo (tzv. uzavřené pásmo I) okolo pásma infekce, které bylo stanoveno na základě výskytu afrického moru prasat (AMP) u divokého prasete uloveného v katastru obce Hradčany nad Ploučnicí na Českolipsku. K původním 65 katastrálním územím o celkové výměře 531 km² nově přibylo 103 katastrálních území. V celém pásmu platí mimořádná veterinární opatření. Lovit prasata divoká zde mohou pouze předem proškolení lovci. Každý, ať už ulovený či nalezený divočák v oblasti musí být povinně vyšetřen na africký mor prasat. Lovci mají nárok na zástřelné. Regulovány jsou zde přesuny domácích prasat a vepřového masa i zvěřiny z divočáků z oblasti.

15. 5. 2023  
V blízkosti obcí Jindřichovice a Nové Město pod Smrkem na Frýdlantsku byly nalezeny dva uhynulé kusy prasete divokého. Vyšetření ve Státním veterinární ústavu Jihlava u nich prokázalo africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o 15. a 16. případ na Frýdlantsku. Nové nálezy nemají žádný vliv na platnost již dříve vydaných mimořádných veterinárních opatření. Mimo Frýdlantského výběžku byla nákaza potvrzena minulý týden také zhruba o 50 km dále od této oblasti u uloveného divočáka v Hradčanech u Mimoně na Českolipsku. 

28. 4. 2023 
V katastru vesnice Předlánce (součást obce Višňová) na Frýdlantsku bylo nalezeno uhynulé prase divoké, u kterého následně vyšetření ve Státním veterinární ústavu Jihlava potvrdilo africký mor prasat. Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o dvanáctý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu II. V platnosti tak zůstávají již vydaná mimořádná veterinární opatření.

26. 4. 2023 
Další případ afrického moru prasat (AMP) u prasete divokého nalezeného v katastrálním území obce Černousy ve Frýdlantském výběžku, potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od počátku návratu nákazy na území ČR začátkem loňského prosince se jedná o jedenáctý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu II. V deseti případech byla nákaza potvrzena u uhynulého, v jednom u uloveného divočáka. Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo uzavřená pásma, nemění se již dříve vydaná mimořádná veterinární opatření.

31. 3. 2023 
Vyšetření ve Státní veterinárním ústavu Jihlava  potvrdilo další případ afrického moru prasat (AMP) u prasete divokého. Pozitivně testovaný kus byl nalezen v katastrálním území obce Horní Řasnice (podobně jako předchozí dva kusy z 27. 3.) na Frýdlantsku v Libereckém kraji. Od počátku opětovného výskytu nákazy na území České republiky začátkem loňského prosince se jedná o desátý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu II. V devíti případech byla nákaza potvrzena u uhynulého, v jednom u uloveného divočáka. Vzhledem k tomu že se ani v tomto případě nejedná o nález mimo uzavřená pásma, nemění se již dříve vydaná mimořádná veterinární opatření.

27. 3. 2023 
V katastru obce Horní Řasnice na Frýdlantsku byly nalezeny dva uhynulé kusy prasete divokého, u kterých následně vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o osmý a devátý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu II. Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo uzavřené pásmo II, zůstávají platná již vydaná mimořádná veterinární opatření.

10. 3. 2023 
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo africký mor prasat u prasete divokého uloveného v honitbě Nové Město pod Smrkem. Jedná se o první potvrzený případ nákazy u uloveného prasete divokého v Libereckém kraji. 
Nákaza byla v tomto týdnu potvrzena také u uhynulého divočáka nalezeného v katastrálním území Horní Řasnice. Uhynulé tělo bylo nalezeno pouhých 80 metrů od místa nálezu jednoho z předchozích nakažených kusů (předchozí kus byl nalezen 6. 2. 2023). Jedná s o šestý případ v oblasti u uhynulého prasete divokého od začátku loňského prosince. Ostatky všech nakažených divočáků byly nalezeny na území tzv. uzavřeného pásma č. II na Frýdlantsku. Platná mimořádná veterinární opatření se proto v tuto chvíli nijak nemění.  Místní myslivci se po dohodě s Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj v průběhu víkendu pokusí lokalitu okolo místa posledního nálezu důkladně prohledat.
Nálezy potvrzují, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná mimořádná veterinární opatření a zásady biologické bezpečnosti. AMP se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat divokých. V chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.

21. 2. 2023
Poblíž obce Ludvíkov pod Smrkem na Frýdlantsku bylo nalezeno uhynulé volně žijící prase (divoké), u kterého se následně potvrdil africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o pátý podobný  případ ve stejné oblasti. U uhynulého volně žijícího prasete nalezeného jako všechny předchozí kusy v tzv. uzavřeném pásmu II potvrdilo virus AMP vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava (Národní referenční laboratoř pro AMP). Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo uzavřené pásmo II, nemění Státní veterinární správa (SVS) platná mimořádná veterinární opatření (MVO). Nález potvrzuje, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná MVO a zásady biologické bezpečnosti. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat volně žijících, zatímco u domácích prasat nebyla tato nákaza nikdy v ČR potvrzena.

10. 2. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo virus afrického moru prasat (AMP) u uhynulého prasete divokého nalezeného v uzavřeném pásmu II na Frýdlantsku. Uhynulý divočák byl nalezen nedaleko obce Horní Řasnice. Od prvotního pozitivního výskytu na počátku loňského prosince jde o čtvrtý případ pozitivního divočáka na AMP. Vzhledem k tomu že se nejedná o nález mimo vytyčenou oblast (uzavřené pásmo II), nechystá Státní veterinární správa aktuálně změnu mimořádných veterinárních opatření. Nálezy jsou však potvrzením, že se nákaza v oblasti vyskytuje a je proto nutné nařízení SVS dodržovat.

20. 1. 2023
Státní veterinární správa (SVS) dnes vydala nařízení, které mění mimořádná veterinární opatření v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení africkým morem prasat (AMP). V návaznosti na příslušnou legislativu platnou pro celou Evropskou Unii se mění název oblasti o výměře bezmála 200 km² z „pásma infekce“ na „uzavřené pásmo II“. V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty. Z oblasti bude možno po obdržení povolení od SVS přesouvat divoká prasata a vepřové produkty. Podrobnosti v tiskové zprávě.

5. 1. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo virus afrického moru prasat (AMP) u dvou uhynulých prasat divokých nalezených v pásmu infekce na Frýdlantsku. Uhynulá těla divočáků našli myslivci nedaleko Nového Města pod Smrkem, kde byl na přelomu loňského listopadu a prosince nalezeno uhynulé nakažené sele divočáka. Od prvotního pozitivního výskytu jsou aktuální nálezy v pásmu infekce první uhynulí divočáci, kteří zde byli od počátku prosince dohledáni. Jelikož se nejedná o nálezy mimo vytyčenou oblast, nechystá Státní veterinární správa aktuálně změnu mimořádných veterinárních opatření. Nálezy jsou však potvrzením, že se nákaza v oblasti vyskytuje a je proto nutné dodržovat nařízení SVS.

Nařízení vydaná SVS

  • Mimořádná veterinární opatření (MVO) – Zrušení pásma infekce a vymezení uzavřeného pásmo II – SVS/2023/010433-L
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) platné pro celou ČR – Přemisťování domácích prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřených pásem – SVS/2022/168121-G
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení uzavřeného pásma I na Liberecku – SVS/2022/163610-L
  • Zrušeno: Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení pásma infekce na Liberecku – SVS/2022/157681-L
  • Stále platná mimořádná veterinární opatření (MVO) pro celou ČR – AMP (úplné znění nařízení)
  • Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Zrušení oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic ČR s Polskem – SVS/2022/158214-G

Školení pro myslivce – online kurz

Státní veterinární správa (SVS) připravila v souvislosti s výskytem AMP na území ČR online kurz pro myslivce. Do kurzu, který je v rámci E-learningového portálu SVS, se můžete přihlásit zde. Příručka pro přístup je k dispozici zde.

Formuláře, dokumenty a osvědčení

Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat a zárodečných produktů, a pro přepravu živočišných produktů a vedlejších živočišných produktů naleznete v Online formulářích.

Mapy 

Mapa uzavřeného pásma I (modrá barva) a uzavřeného pásma II (růžová barva)

uzavřené pásmo I a II


Mapa s nálezy pozitivních prasat divokých na Frýdlantsku

Mapa pozitivní 


Prevence proti africkému moru prasat

Informace o nákaze

Legislativa

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření v souvislosti s AMP (sekce obsahuje nařízení Evropského parlamentu, Rady (EU) a Komise (EU), dále regionalizaci České republiky a zákon č. 166/1999 Sb.).

Tiskové zprávy


Archiv

 
Zdroj: SVS