https://bezpecnostpotravin.cz/konference-the-future-of-food/

Vydáno: 11. 9. 2023
Autor: EIT Food

 

 

Stěžejní konference EIT Food 2023 „The Future of Food“ se bude konat 26. října v Bruselu.

Konference poskytne potravinářské komunitě jedinečnou příležitost inspirovat zákonodárce sdílením poznatků založených na důkazech, příkladech z praxe a konkrétních doporučeních, jak je možné společně uskutečnit změnu a transformovat naše potravinové systémy. Díky svým rozsáhlým zkušenostem s vnášením inovací do ekosystému, urychlováním jejich akceptace a zavádění od zemědělců ke spotřebitelům a častým poskytováním jedinečné zpětné vazby rozhodovacím orgánům, může partnerství EIT Food opět pomoci utvářet udržitelnější, odolnější a transparentnější systém, který potřebujeme.

V období konání konference budou evropští zákonodárci utvářet budoucí rámec pro udržitelné potravinové systémy a strategii EU pro bílkoviny, zároveň budou projednávat témata zdraví půdy, balení/označování potravin, informování spotřebitelů, finanční nástroje atd.  Konference EIT Food poskytuje ideální příležitost utvářet budoucnost našich potravin a čerpat přitom z inspirativní komunity, která se věnuje inovacím.

Přihlaste se na konferenci, zúčastněte se nabitého dne plného diskusí, příležitostí k navázání osobních kontaktů, možnosti zapojit se do diskusí o vytváření konsorcií a workshopů, jejichž cílem je utvářet Manifest vize EIT Food pro příští Parlament a Komisi EU.

 

 

Zdroj: eitfood.eu