Výbor pro kvalitu potravin

Předseda: Jan Pivoňka, Tajemník: Jan Pivoňka

Náplň práce:

- oblast kvality výrobků a technologie výroby spolu s řešením nových technologických výzev (např. nanotechnologie) - gesční;

- sledování vývoje analytických metod pro hodnocení kvality a bezpečnosti potravin;

- práce hodnotící komise Českých cechovních norem – projednávání nových norem a revize stávajících - gesční

- soutěž „Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ – práce hodnotící komise, úprava pravidel v návaznosti na trendy v potravinářství a výživě;

- studentská soutěž „Studenti pro kvalitu potravin“ – školní kola a národní kolo, spolupráce s vysokými školami;

- testy potravin – metodické vedení testů a jejich vyhodnocení.

 

Výbor pro kvalitu potravin