Výbor pro kvalitu potravin

Náplň práce Výboru pro kvalitu potravin (předseda: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.):

  • oblast kvality výrobků a technologie výroby spolu s řešením nových technologických výzev (např. nanotechnologie) - gesční;
  • sledování vývoje analytických metod pro hodnocení kvality a bezpečnosti potravin;
  • práce hodnotící komise Českých cechovních norem - projednávání nových norem a revize stávajících - gesční;
  • soutěž „Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ - práce hodnotící komise, úprava pravidel v návaznosti na trendy v potravinářství a výživě;
  • studentská soutěž „Studenti pro kvalitu potravin“ - školní kola a národní kolo, spolupráce s vysokými školami;
  • testy potravin - metodické vedení testů a jejich vyhodnocení.

Výbor pro kvalitu potravin